Pomiary termowizyjne


Pomiary termowizyjne

Wykonujemy:

- przeglądy okresowe instalacji dla ubezpieczyciela
- poszukiwanie usterek i awarii
- sprawdzenie izolacji budynków (występowanie mostków ciepła)
- sprawdzenie osadzenia drzwi i okien przed upływem gwarancji

I BUILT MY SITE FOR FREE USING